Joacim 


För att kroppen ska fungera optimalt måste ditt nervsystem vara i balans.

I vilket tillstånd är ditt nervsystem?

Nervsystem

i balans


Hög energi

Få symptom

Starkt immunförsvar

Positiv mental attityd

Uppmärksam på nuet

Mentalt alert

Utmärkt hälsa

Verkar yngre än sina år

Aktiv livsstil

Etc…


Under-aktivt nervsystemADD

Brist på motivation

Koncentrations-svårigheter

Lågt blodsocker

Förstoppning

Låg smärttröskel

Svårt att vakna

Lättirriterad

Inkontinens

Brist på energi


Över-aktivt nervsystemKalla händer

Fuktiga händer

Spända muskler

Tandgnissling

Oro

Hjärtklappning

Orolig sömn

Irriterad mage(IBS)

Oförmåga att uttrycka känslor

Återkommande infektioner

Lätt distraherad och asocial


Instabilt nervsystemMigrän huvudvärk

Stötar

Huggningar

Skakningar

Snarkningar

Sömngångar

Varma svallningar

PMS

Allergier

Sängvätning

Mat-överlänslighet

Bi-polära störningar

Humörsvängningar


Utmattat nervsystemKronisk trötthet

Svårt att sova

Återkom. infektioner

Hjärtklappning

Högt blodtryck

Fibromyalgi

RA

MS

Cancer

Etc…


RING OSS


MEJL


ADRESS


ADRESS